Wyniki zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucję katalogu dyplomowego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 22.07.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucję katalogu dyplomowego dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Dnia 18.08.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert. Wyniki w załączniku:

Wyniki zapytania ofertowego na zakup narzędzi (pracownia Industrial) dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 08.07.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup narzędzi (pracownia Industrial) dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Dnia 03.08.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert. Wyniki w załączniku:

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucję katalogu dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucja katalogu dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1:

Fotografie – czy dotyczy to wykonania zdjęć katalogowych statycznych prac studentów, czy zdjęcia powinny zawierać również sesje z modelami?

Odpowiedź: Fotografie dotyczą sesji stylizowanych: w przypadku:

 • fashion z modelkami,
 • domestic – w kontekście (np. aranżacja stołu)
 • industrial – w zastosowaniu.

Pytanie 2:

Tłumaczenie – czy specyfika tekstu jaki zostanie przekazany do tłumaczenia wymaga tłumacza specjalizującego się w tematyce spójnej z pracami studentów – projektowanie, dekoracja, moda?

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę katalogu, wymagany jest tłumacz z doświadczeniem z zakresu projektowania.

Pytanie 3:

Zadanie 3 – w opisie mamy termin zakończenia do dnia 21 września 2015, przy założeniu że zadanie 4 i 5 do 25 września (czyli na druk i dystrybucję byłoby tylko 4 dni robocze) przy czym w opisie zadania 5 jest notka że 500 szt. ma trafić z potwierdzeniem odbioru do instytucji designu w Polsce i w Europie. Czas dostawy w obrębie Europy to minimum 2-4 dni robocze, zatem wynika z tego, że katalog miałby być gotowy 2 dni po zaakceptowaniu tekstu w języku angielskim.

Czy dopuszczają Państwo zmianę tego terminarza na bardziej bezpieczny terminowo np. zakończenie prac z zadań 2 i 3 na dzień 10 – 15 września i zachowaniem daty z zadania 4 i 5 na 25 września?

Czy ewentualnie – druga opcja – pozostawienie terminu z zadania 3 na dzień 21 września, a przesunięcie o kilka dni, terminu działań  z zadania 5 – dostawy 500 szt. katalogu do Poznania i 500 szt. do Polski i innych krajów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapytaniem ofertowym, termin zadania 5 – dostarczenie 500 egzemplarzy katalogu do Zamawiającego oraz dystrybucja 500 szt. katalogu do potencjalnych pracodawców i instytucji designu znajdujących się w Polsce i Europie – wyznacza się na 25 września 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, iż 25 września 2015 r. to data wysłania katalogu do odbiorców.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wcześniejszego wykonania prac z Zadania 2 i 3 istnieje możliwość wcześniejszej wysyłki katalogu.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucję katalogu dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (2)

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i dystrybucja katalogu dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 4:

W związku z umieszczeniem Zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie
i dystrybucję katalogu dyplomowego, zwracam się jako wykonawca z prośbą o sprecyzowanie
szczegółowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia: Dystrybucja katalogów ma przebiegać w podziale:

·         500 szt. do Zamawiającego;

·         500 szt. do adresatów w Polsce i Europie.


W związku z ogromną różnicą kosztów dystrybucji krajowej i międzynarodowej proszę o podanie ilości adresatów  krajowych, międzynarodowych i ilości egzemplarzy wysyłanych do poszczególnych adresatów.

Odpowiedź: Informujemy, iż liczba wysyłanych katalogów to:

·         ok 350 egz. do adresatów krajowych

·         ok 150 egz do adresatów z Europy

W 99% przypadków wysyłany będzie 1 egzemplarz katalogu, dopuszczamy jednak jednostkowe przypadki wysyłki 2 egzemplarzy.

Wyniki zapytania ofertowego na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 25.06.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Dnia 28.07.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert. Wyniki w załączniku:

pdfWyniki_zapytania_na_zakup_narzędzi.pdf

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

 • O projekcie

  „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

  Czytaj więcej...

 • Lider projektu

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

  Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00