Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy  i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy w ramach realizacji szkolenia Wykonawca ma zapewnić akredytowane podręczniki „Skuteczne zarządzanie projektami wg PRINCE2” na obydwu poziomach dla każdego uczestnika?

Odpowiedź: Akredytowane podręczniki „Skuteczne zarządzanie projektami wg PRINCE2” niezbędne do realizacji szkolenia Wykonawca ma zapewnić tylko w ramach szkolenia Prince2 Foundation, uczestnicy zgłoszeni na Prince2 Practitioner posiadają już własne podręczniki.

Pytanie 2: Czy wszystkie 4 osoby Zamawiający planuje zgłosić na jeden termin szkolenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający planuje skierować 4 osoby na jeden termin szkolenia. Harmonogram szkoleń będzie na bieżąco ustalany z Zamawiającym.

Pytanie 3: Czy ofertę należy sporządzić jedynie na wzorach formularzy zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym? Czy dołączyć również przygotowaną na własnych materiałach?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, Wykonawca składa jedną ofertę wg wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Pytanie 4: Czy uczestnicy biorący udział w szkoleniu Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Practitioner (+ egzamin) posiadają Certyfikat  APM Group™ „PRINCE2® Foundation”?
Odpowiedź: Wszystkie osoby zgłoszone na szkolenie Prince2 Practitioner ukończyły wcześniej szkolenie Prince2 Foundation i posiadają Certyfikat APM Group™.

Pytanie 5: Ile godzin ma zostać poświęcone na realizację poszczególnych szkoleń?
Odpowiedź: W związku z tym, że są to szkolenia certyfikowane czas ich trwania musi być zgodny z zaplanowanymi/przyjętymi w tym zakresie standardami.

Pytanie 6: Czy szkolenie może być realizowane przy zachowaniu ośmiogodzinnego dnia szkoleniowego, czy Zamawiający ogranicza liczbę godzin, którą można zrealizować podczas jednego dnia szkolenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza liczby godzin do dziennej realizacji, może to być tryb ośmiu godzin.

Pytanie 7: Czy Zamawiający zapewnia wyposażoną salę szkoleniową?
Odpowiedź: Zamawiający zapewnia wyposażoną salę szkoleniową.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00