Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: W ile dni będą prowadzone zajęcia z każdego bloku – blok tematyczny to 16 godzin – czy taki blok będzie realizowany w dwa dni?
Odpowiedź: Harmonogram warsztatów będzie ustalany na bieżąco z Zamawiającym, po podpisaniu umowy.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych?
Odpowiedź: Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części.

Pytanie 3: Załącznik nr 2 musi podpisać również trener. Czy możliwe jest dołączenie załącznika nr 2    w formie skanu z podpisem trenera uzupełnionego o podpis i pieczątkę Wykonawcy?
Odpowiedź:  Cała oferta musi być złożona w oryginale, z oryginalnymi podpisami Wykonawcy oraz trenera.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00