Wydłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu przez praktyków posiadających zagraniczne doświadczenie w branży design

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego     w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 20.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu przez praktyków posiadających zagraniczne doświadczenie w branży design.

W związku z brakiem potwierdzeń odbioru wiadomości od trzech potencjalnych Wykonawców, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert upływa dnia 10 kwietnia 2015 r.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00