Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych SWPS

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy zapytanie ofertowe z mentoringu dla kół naukowych dotyczy oferentów będących osobami fizycznymi, czy składać mogą oferty także przedsiębiorcy prowadzący instytucje szkoleniowe?

Odpowiedź: Oferty na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, ze wskazaniem trenera dedykowanego danemu mentoringowi w życiorysie zawodowym, tj. zał. Nr 2 do oferty spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Pytanie 2: Na ile dni będzie podzielone te 30 godzin dla każdego z tematów? Czy można zbić te godziny razem, np. 3 dni po 10 godzin?

Odpowiedź: Harmonogram spotkań w ramach mentoringu kół naukowych będzie ustalany na bieżąco pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Pytanie 3: Ilu studentów będzie brało udział w mentoringu w temacie nr 11?

Odpowiedź: Zajęcia w ramach mentoringu kół naukowych odbywają się w grupach ok. 10 – osobowych.

Pytanie 4: W jakim miesiącu lub jakim konkretnie terminie odbędzie się mentoring dla tematu nr 11?

Odpowiedź: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 31.08.2015 r. zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji mentoringu, w sytuacji gdy jego realizacja nie będzie możliwa z powodu zbyt małej liczby osób chętnych lub  niedogodnego terminu.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00