Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2)

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Jak ma wyglądać formuła zajęć? Czy Zamawiający wymaga by szkolenia miały formułę wykładów, ćwiczeń?
Odpowiedź: Formuła prowadzenia zajęć w ramach mentoringu pozostaje do decyzji Wykonawcy, w zależności od obszaru tematycznego mentoringu. Podczas zajęć uczestnicy wraz z mentorem muszą wypracować zaplanowany do realizacji projekt.

Pytanie 2: Jaka ilość godzin dziennie planowana jest na zajęcia? Ile dni jest przewidzianych na poszczególne szkolenia? Kiedy zaczynają się zajęcia, czy macie Państwo wstępny harmonogram (czy to zajęcia w tygodniu, czy w weekendy?), po ile godzin przewidziano na jedno spotkanie?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym.”

Pytanie 3: Czy szkolenie w danej części będzie realizowane w dni następujące obok siebie, np. poniedziałek, wtorek, środa czy może z odstępami? kiedy planowane jest podpisanie umowy i jaka jest planowana data szkolenia (orientacyjnie?) o jakiej porze dnia będą prowadzone zajęcia - czy od rana czy w godzinach południowych?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „Zamówienie będzie realizowane do 31.08.2015 r., tj. od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z Zamawiającym.”

Pytanie 4: Czy można składać oferty na kilka modułów, nie wszystkie?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego „Każdy z Wykonawców może złożyć  jedną ofertę na dowolną liczbę części.”

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00