Wyniki do zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów psychologii wczesnoszkolenj - rozwiązywanie problemów z zaburzeniami lękowymi

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w związku z realizacja projektu "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej  do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 07.05.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów psychologii wczesnoszkolnej - rozwiązywanie problemów z zaburzeniami lękowymi w Szkole wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Do dnia 22.05.2015 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Poniżej przedstawiamy wyniki.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00