Wyjaśnienie treści zapytania oferrtowego na zakup sprzętu Foto Video dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospolecznego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup sprzętu Foto Video dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Odpowiedź: Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolna ilość części zapytania

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza lampy, których czas ładowania będzie wynosił 0,3 s – 1,5 s przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany warunków zamówienia. Tym samym informuje iż lampy , których czas ładowania będzie wynosił 0,3 s – 1,5 s nie będą spełniały warunków zamówienia.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00