Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych?

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Liczba części jest równa lp. opisom z zapytania ofertowego (punkt 4). Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składani ofert wariantowych.

Pytanie 2: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z punktem nr 5 – Termin wykonania zamówienia – zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00