Ankieta ewaluacyjna

Zgodnie z nowelizacją ustawy PSW art. 13a każda uczelnia ma obowiązek monitoringu losów zawodowych swoich absolwentów. Ankieta ewaluacyjna SWPS (wdrożona w serwisie Biura Karier) automatycznie (pół  roku po, 3 lata po oraz 5 lat po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej) zbiera/aktualizuje dane od absolwentów.
 
Ankieta składa się z 6 sekcji:  
(1) analiza ścieżki edukacji;
(2) samoocena zdobytych w ramach edukacji  kompetencji i kwalifikacji;
(3) analiza ścieżki kariery;
(4) dopasowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy;
(5) ocena SWPS i zdobytego wykształcenia;
(6) zainteresowanie współpracą z SWPS
 
System zbiera dane automatycznie. Docelowo, po wdrożeniu strategii komunikacji z absolwentami zakłada się uzyskanie we wrześniu 2012 roku wyników od 1500 osób, w celu wygenerowania oraz opracowania raportu z badań ankietowych.
 
Raport końcowy z badania ankietowego będzie składał się z 6 ogólnych rozdziałów (opisanych powyżej). Będzie również zawierał odpowiedzi na pytania interesujące Władze uczelni oraz poszczególne jednostki SWPS.
 
Termin oddania raportu: grudzień 2012r.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00