Charakterystyka działań

CZĘŚĆ BADAWCZA

Metodologia badań monitoringu losów zawodowych absolwentów składa się 3 etapów właściwych:

SPOTKANIA FOKUSOWE z absolwentami SWPS i pracodawcami;

(2) ANKIETA EWALUACYJNA monitoringu losów zawodowych absolwentów SWPS (w serwisie Biur Karier SWPS, wysyłana automatycznie w odpowiednim czasie);

(3) WYWIADY INDYWIDUALNE z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów SWPS.

oraz z etapu przygotowawczego.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00