Forum Transferu Wiedzy

To 30 spotkań trwających 1,5h organizowane dla 20 studentów (poza I rokiem studiów, niezależnie od stopnia) i absolwentów (do 6 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej) z praktykami biznesu z dziedzin adekwatnych do wszystkich kierunków studiów. Podczas spotkań omówione zostanie zastosowanie nauki w gospodarce, zaprezentowane zostaną studentom zawody, profesje, rodzaje działalności i możliwe drogi realizacji karier zawodowych zbieżnych z kierunkami ich studiów.
Celem Forum Transferu Wiedzy jest networking, nawiązywanie współpracy, propagowanie dorobku naukowego SWPS w środowisku biznesowym i ich możliwości wykorzystania w praktyce, a także umożliwienie młodym przedsiębiorcom czerpania z doświadczeń innych.

Pliki do pobrania:

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00