O projekcie

„Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom gospodarki i rynku pracy Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej podjęła się zadania polegającego na wzbogaceniu oferty edukacyjnej, poprawie jakości kształcenia i zbliżeniu Uczelni do rynku pracy. Skala działania projektu obejmuje wszystkie filie SWPS: Warszawa, Sopot, Wrocław, Poznań, Katowice.

Kierunek rozwoju naszej Uczelni pozwoli studentom na zdobycie umiejętności najbardziej pożądanych na rynku pracy. W ramach projektu SWPS rozszerzy ofertę studiów I-go stopnia o dwa nowe kierunki studiów: wzornictwo i grafikę.
Wzornictwo będzie wdrażane w oddziale SWPS w Poznaniu, studenci będą mogli kształcić się na specjalnościach: Domestic design, Industrial design, Communication design oraz Fashion design.
Grafika będzie wdrażana w oddziale SWPS we Wrocławiu, studenci będą mogli kształcić się
na specjalnościach: Komunikacja wizualna oraz Design i reklama.

Poza otwarciem nowych kierunków projekt przewiduje:
• podniesienie jakości nauczania poprzez wdrożenie we wszystkich filiach SWPS innowacyjnych form kształcenia (e-learning)
• wdrożenie kompleksowego programu zapewniającego lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (m.in. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, szkolenia specjalizacyjne, wsparcie kół naukowych, doradztwo zawodowe, rozszerzenie oferty biura karier)
• ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej Uczelni poprzez zatrudnienie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany
w systemie internetowym Uczelni oraz rozwój jej infrastruktury
• wdrożenie systemu gromadzenia informacji od pracodawców dotyczącego dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy, mającego na celu późniejszą modyfikację programu studiów obejmującą dostosowanie go do potrzeb rynku pracy

W celu realizacji powyższych działań SWPS podejmie współpracę z dwoma pracodawcami – Partnerami projektu: VOX Industrie S.A. oraz ADVERTICA Sp. z o.o.


Powyższe działania mają na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, zbliżanie Uczelni do rynku pracy oraz łączenie nauki i biznesu.

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2011 r. – 30.09.2015 r.

www.efs.gov.pl

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00