Przedmiot badań

Przedmiotem badańkompetencje i kwalifikacje zawodowe nabyte przez absolwentów siedmiu kierunków, w podziale na trzy grupy badawcze (Wydziały SWPS):
 
(I) Wydział Psychologii:  
    (1) PSYCHOLOGIA KLINICZNA
    (2) PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
    (3) PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA

(II) Wydział Nauk Humanistycznych:
    (4) SOCJOLOGIA
    (5) KULTUROZNAWSTWO
    (6) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
(III) Wydział Filologiczny:
    (7) FILOLOGIA ANGIELSKA

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00