Spotkania fokusowe

Celem głównym spotkań fokusowych jest identyfikacja niedopasowania możliwości i umiejętności naszych absolwentów do potrzeb rynku pracy oraz zebranie pomysłów od pracodawców na zniwelowanie zidentyfikowanych luk kompetencyjnych, w ramach edukacji w SWPS.

Zaplanowano 5 SPOTKAŃ FOKUSOWYCH, realizowanych w terminie styczeń – kwiecień 2012r.

Uczestnikami spotkań są absolwenci oraz pracodawcy zatrudniający absolwentów SWPS po poszczególnych kierunkach:
(1) PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA;
(2) PSYCHOLOGIA KLINICZNA;
(3) SOCJOLOGIA;
(4) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA;
(5) FILOLOGIA ANGIELSKA LUB KULTUROZNAWSTWO
 
Raport końcowy ze spotkań fokusowych będzie podsumowaniem serii 5 spotkań (każdego osobno), zawierającym charakterystykę:
(1)  sytuacji zawodowej absolwentów SWPS;
(2) prac poszukiwanych oraz podejmowanych przez absolwentów (czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych ułatwiających oraz utrudniających znalezienie pożądanej pracy);
(3) opinii na temat absolwentów SWPS;
(4) mocnych i słabych stron absolwentów SWPS – eksploracja luk kompetencyjnych oraz kwalifikacyjnych absolwentów SWPS w odniesieniu do potrzeb i wymagań rynku pracy, w podziale na ukończony kierunek studiów oraz
(5) ulepszeń, innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby zwiększyć konkurencyjność absolwentów
SWPS na rynku pracy, w poszczególnych branżach
 
Termin oddania raportu: maj 2012r.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00