Wywiady indywidualne z pracodawcami

Celem wywiadów indywidualnych z pracodawcami jest:

(1) określenie potrzeb rynku pracy (charakterystyka idealnego pracownika w danej branży, na danym stanowisku);
(2) identyfikacja luk umiejętności absolwentów SWPS;
(3) określenie modyfikacji, jakie mogła by wprowadzić uczelnia, w celu zniwelowania zidentyfikowanych luk oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (metody, narzędzia, programy, moduły itp.)
 
Zaplanowano 120 WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów SWPS 7 kierunków, będących przedmiotem niniejszych badań, realizowanych w terminie maj – listopad 2012r.
 
Wywiady z pracodawcami będą prowadzili  oraz kodowali studenci SWPS (płatnie / umowa o dzieło), co umożliwi im zdobycie cennego doświadczenia z zakresu prowadzenia badań.
 
Raport będzie składał się z 3 części (opisanych powyżej). Na podstawie raportów opracowane zostaną ekspertyzy zawierające propozycje modyfikacji programów studiów na poszczególnych kierunkach, poddanych badaniom.
 
Termin oddania raportu: marzec 2013r.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00