Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej dla Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych?

Odpowiedź: Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Liczba części jest równa lp. opisom z zapytania ofertowego (punkt 4). Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składani ofert wariantowych.

Pytanie 2: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z punktem nr 5 – Termin wykonania zamówienia – zamówienie musi zostać zrealizowane w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do pracowni krawieckiej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do pracowni krawieckiej.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 01.07.2015 r. do dnia 16.07.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwerytet Humanistycznospołeczny, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły w załączeniu.

Informujemy, iż dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe na zakup narzędzi (pracownia Industrial)

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup narzędzi (pracownia Industrial).

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 29.06.2015 r. do dnia 14.07.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwerytet Humanistycznospołeczny, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły załączamy poniżej.

Informujemy, iż dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Wyjaśnienie treści zapytania oferrtowego na zakup sprzętu Foto Video dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospolecznego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na zakup sprzętu Foto Video dla WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, poniżej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Odpowiedź: Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na dowolna ilość części zapytania

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza lampy, których czas ładowania będzie wynosił 0,3 s – 1,5 s przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany warunków zamówienia. Tym samym informuje iż lampy , których czas ładowania będzie wynosił 0,3 s – 1,5 s nie będą spełniały warunków zamówienia.

Zapytanie ofertowe na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup narzędzi do pracowni ceramicznej.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 25.06.2015 r. do dnia 10.07.2015 r.

Oferty należy składać pisemnie na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwerytet Humanistycznospołeczny, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Szczegóły przesyłamy w załączeniu.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego – Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00