Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji, warsztatów przygotowujących do procesu rekrutacji i selekcji oraz sesji Assessment/Development Center dla studentów oraz absolwentów SWPS.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji, warsztatów przygotowujących do procesu rekrutacji i selekcji oraz sesji Assessment/Development Center dla studentów oraz absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 08.02.2014 r. do 25.02.2014 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy - Aleksandra Sikorska, Kierownik Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Wyniki zapytania ofertowego na zakup sprzętu oraz oprogramowania dla kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu_cz._IV

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego     w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 20.01.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup sprzętu oraz oprogramowania dla kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Dnia 06.02.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

pdfWyniki_zapytania_sprzęt_i_oprogramowanie_Grafika.pdf

Wyniki zapytania ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 19.12.2013 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Dnia 27.01.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

pdfWyniki_zapytania_-_mentoring.pdf

Wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym dot. zakupu sprzętu oraz oprogramowania dla kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w związku z wpłynięciem próśb o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym dot. zakupu sprzętu oraz oprogramowania dla kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, poniżej dokonujemy odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie nr 1: Co mają Państwo na myśli pod nazwą „Komponent”?

Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup programu odpowiadającego funkcjonalności Autodesk Revit lub równoważnego, mogącego stanowić element pakietu/licencji oprogramowania do tworzenia modelowania oraz animowania grafiki 3 D.

Pytanie nr 2: Czy licencje oprogramowania mają być sieciowe (network) czy jednostanowiskowe (stand alone)?

Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup 27 komponentów – jeden komponent dedykowany jest jednej licencji oprogramowania.

Pytanie nr 3: W kolumnie tej w dwóch pierwszych pozycjach opisują Państwo funkcjonalności dwóch różnych „komponentów”. Pytanie to wynika z tego, że oprogramowanie Autodesk Revit w chwili obecnej nie występuje samodzielnie tylko w pakiecie z innymi programami. Dodatkowo nie posiada funkcji do tworzenia animacji.

Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup komponentu stanowiącego uzupełnienie licencji oprogramowania do tworzenia, modelowania oraz animowania grafiki 3D – Autodesk. Komponent musi odpowiadać funkcjonalności programu Revit. Oferta może zostać przedstawiona jako osobny program bądź pakiet składający się z różnych programów.

Pytanie nr 4: Czy w ramach komponentu życzyliby sobie Państwo ująć cenę opieki technicznej i aktualizacji (tzw. usługa subskrypcji)?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje skorzystania z usług subskrypcji.

Pytanie nr 5: Czy może Pani potwierdzić, że oprogramowanie będzie używane tylko do celów edukacyjnych, podczas bezpłatnych zajęć? Oprogramowanie edukacyjne Autodesk nie może być używane na uczelniach do celów komercyjnych, np. odpłatne kursy czy szkolenia – w takich przypadkach należy zakupić licencje komercyjne. Załączam plik postanowień licencyjnych Autodesk.

Odpowiedź: Oprogramowanie będzie wykorzystywane jedynie w celach edukacyjnych w ramach prowadzonych przez uczelnię zajęć.

Pytanie nr 6: Czy oprogramowanie miałoby być dostarczone wraz z nośnikiem czy wystarczy w formie elektronicznej? Czy ewentualnie można wydłużyć czas dostawy do 21 dni? Związane  jest to z wydłużoną w Autodesk procedurą realizacji zamówień w przypadku oprogramowania edukacyjnego.

Odpowiedź: Forma dostarczenia oprogramowania pozostaje dowolna. Czas dostawy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego wynosi 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku niedotrzymania terminu Wykonawca zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości netto łącznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 7: Czy 27 komponentów oznacza 27 stanowisk?

Odpowiedź: Zamawiający planuje zakup 27 komponentów – jeden komponent dedykowany jest jednej licencji oprogramowania zainstalowanej na jednym stanowisku pracy.

Pytanie nr 8: Czy Revit ma mieć w sobie komponent do grafiki 3D czy ma to być oddzielny program?

Odpowiedź: Zamawiający posiada pozostałe komponenty pakietu Autodesk, dodatkowy komponent ma stanowić osobny program lub pakiet programów.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Grafika na WZ SWPS we Wrocławiu_cz.IV

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Grafika Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 15.01.2014 r. do 31.01.2014 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy - Aleksandra Sikorska, Kierownik Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00