Wyniki zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu (2)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 19.11.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.
Dnia 12.12.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

pdfWyniki_zapytania_Wzornictwo_seminarium_licencjackie_projektowe.pdf

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2)

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 31.10.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Dnia 04.12.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe na prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:
 
od dnia 19.11.2014 r. do dnia 04.12.2014 r.

Oferty należy składać na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego, pisemnie na adres Zamawiającego, tj. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Biuro Wydziału Zamiejscowego SWPS (pok. 138).

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Katarzyna Mikołajczyk, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego – Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poniżej dokonujemy odpowiedzi na pytanie.

Wyniki zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 22.10.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej

Dnia 18.11.2014 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00