Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej poniżej dokonujemy odpowiedzi na pytanie:

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01), poniżej zamieszczamy listę pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej (2)

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym w dniu wczorajszym, tj. 22.10.2014 r. zapytaniem ofertowym na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej w ramach projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01), udostępniamy brakujący załącznik, tj. plik .mov, prezentujący sposób składania publikacji:


W związku z tym wydłużeniu ulega termin składania ofert. Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00 do dnia 10.11.2014 r.

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Katarzyna Mikołajczyk, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - unieważnienie

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 21.10.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie mentoringu kół naukowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, działając zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 17.6 zapytania ofertowego: "Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty".

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na przygotowanie, skład, wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 08.00 do godziny 16.00:

od dnia 22.10.2014 r. do 07.11.2014 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Katarzyna Mikołajczyk, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00