Zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na zakup komputera przenośnego.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 04.06.2014 r. do 20.06.2014 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy - Aleksandra Sikorska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska, Asystent Projektu
Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiajacego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS

Program stażowy - konkurs.

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy realizację kolejnej edycji programu stażowego skierowanego do studentów (poza I rokiem niezależnie od stopnia) oraz absolwentów (do 6 miesięcy od daty obrony pracy dyplomowej).

Szczegółowe informacje dotyczące staży oraz dokumentów zgłoszeniowych dostępne są pod adresem:

http://rozwojowy.sof.edu.pl/index.php/studenci-na-rynku-pracy

Poniżej zamieszczamy propozycje firm oraz case study.

WZ SWPS Poznań

Termin składania rozwiązań oraz dokumentów zgłoszeniowych upływa dnia 23.06.2014 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów oraz absolwentów WZ SWPS we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów i absolwentów Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu poniżej dokonujemy odpowiedzi na pytanie. 

Pytanie: Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość przeprowadzenia zajęć dla studentów poza budynkiem Uczelni?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi przecwwskazań dot. organizacji szkoleń poza wydziałem Uczelni. Zamawiający podkreśla, iż koszt ten należy uwzględnić w oferowanej cenie zamówienia.

Wyniki zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na WZ SWPS_w Poznaniu przez praktyka posiadającego zagraniczne doświadczenie.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 06.05.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu przez praktyka posiadającego zagraniczne doświadczenie w branży design.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęły oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności specjalistycznych (obsługa programów komputerowych) dla studentów oraz absolwentów SWPS.

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności specjalistycznych (obsługa programów komputerowych) dla studentów i absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poniżej dokonujemy odpowiedzi na pytanie. 

Wyjaśnienie_treści.pdf

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00